ÚJ TERMÉK!

Online próbafülke

Adatvédelmi Irányelvek

Ez a személyes adatok Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) minden olyan információra vonatkozik, amelyet a webhely A felhasználóról a webhely használata során kaphat), annak programjai és termékei. Tartalom [Előadás] 1. A kifejezések meghatározása 1.1 A jelen Adatvédelmi Irányelvek a következő kifejezéseket használják: 1.1.1. "Webhelykezelés" (a továbbiakban: adminisztráció) – a webhely kezelésére felhatalmazott alkalmazottak, akik személyes adatok feldolgozását szervezik és (vagy) végzik, valamint meghatározzák a személyes adatok feldolgozásának célját, a feldolgozandó személyes adatok összetételét, a személyes adatokkal végzett műveleteket (műveleteket). 1.1.2. "Személyes adat": bármely olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik egy adott vagy azonosítható személyhez (a személyes adatok tárgya). 1.1.3. "Személyes adatok feldolgozása" azt jelenti, hogy bármilyen műveletet (action) vagy a műveletek (actions) végezni vagy használata nélkül automatizálási eszközök, a személyes adatok, beleértve gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, felhalmozási, tároló, pontosítás (frissítés, módosítás), kitermelése, felhasználása, átruházása (engedély, rendelkezés, access), deperszonalizáció, zárolás, törlés, megsemmisítés a személyes adatok. 1.1.4. A" személyes adatok bizalmassága " kötelező követelmény az üzemeltető vagy más személy számára, aki hozzáfér a személyes adatokhoz, hogy megakadályozza azok terjesztését az érintett hozzájárulása vagy más jogi indokok jelenléte nélkül. 1.1.5. A "weboldal" egy összekapcsolt weboldal, amelyet az interneten egy egyedi címen (URL) helyeznek el. 1.1.6. Az "aldomain" olyan oldalak vagy oldalak halmaza, amelyek a webhelyhez tartozó harmadik szintű domaineken találhatók. 1.1.5. A "webhelyhasználó" (a továbbiakban: Felhasználó) olyan személy, aki az Interneten keresztül hozzáfér a Webhelyhez, és az oldal információit, anyagait és termékeit használja. 1.1.7. "Cookie — k" - a webszerver által küldött, a felhasználó számítógépén tárolt adatok egy kis darabja, amelyet a web kliens vagy a webböngésző minden alkalommal HTTP kérésben küld a webszervernek, amikor megpróbálja megnyitni a megfelelő webhely oldalát. 1.1.8. "IP-cím — - egy csomópont egyedi hálózati címe egy számítógépes hálózatban, amelyen keresztül a felhasználó hozzáférést kap 2. Általános rendelkezések 2.1. Ez az Adatvédelmi Szabályzat a weboldalra vonatkozik. A webhely adminisztrációja nem vonja ellenőrzés alá azokat a harmadik féltől származó webhelyeket, amelyekre a felhasználó rákattinthat a webhelyen elérhető linkekre. 2.2. Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Felhasználóra vonatkozó információk megfelelő védelmét, beleértve a személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint a nyilvánosságra hozataltól. 2.3. A felhasználókkal kapcsolatos információk gyűjtésével, tárolásával, terjesztésével és védelmével kapcsolatos kapcsolatokat a jelen Adatvédelmi szabályzat szabályozza 2.4. A weboldal használatával, bármilyen visszajelzési űrlap kitöltésével vagy megjegyzés hozzáadásával, a Felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit, valamint a Felhasználó Személyes adatainak feldolgozásának feltételeit. 2.5. Abban az esetben, ha nem ért egyet az Adatvédelmi Irányelvekkel, a Felhasználónak abba kell hagynia az Ön weboldalának használatát. 2.6. Az adminisztráció nem ellenőrzi a felhasználó által megadott személyes adatok pontosságát. 2.7. Ez az Adatvédelmi Szabályzat megállapítja az Adminisztráció kötelezettségeit a nem nyilvánosságra hozatalra, valamint biztosítja a személyes adatok titkosságát, amelyet a felhasználó az Adminisztráció kérésére nyújt a webhelyen történő regisztráció során, a webhelyen található űrlapok kitöltésekor vagy e-mail hírlevélre való feliratkozáskor. 2.8. A cookie-k letiltása azt eredményezheti, hogy nem lehet hozzáférni a webhely azon részeihez, amelyek engedélyt igényelnek. 2.9. A weboldal statisztikákat gyűjt a látogatók IP-címeiről. Ezt az információt a technikai problémák megelőzésére, felderítésére, megoldására használják. 3. A felhasználók személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának eljárása, feltételei és céljai 3.1. Az adminisztráció a Felhasználó személyes adatait a következő célokra használhatja fel: 3.1.1. A webhelyen regisztrált felhasználó azonosítása további engedélyezéséhez. 3.1.2. A felhasználó számára hozzáférést biztosít a személyre szabott weboldaladatokhoz. 3.1.3. Visszajelzés létrehozása a felhasználóval, beleértve az értesítések küldését, a webhely használatával kapcsolatos kéréseket, a felhasználói kérelmek feldolgozását. 3.1.4. Felhasználói értesítések e-mailben. 3.1.5. A felhasználó hatékony technikai támogatást nyújt a webhely használatával kapcsolatos problémák esetén. 3.1.6. A Felhasználó hozzájárulásával különleges ajánlatokat, hírleveleket és egyéb információkat nyújt az oldal nevében. 3.2. A jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján feldolgozásra engedélyezett személyes adatokat a felhasználó a weboldalon található űrlapok kitöltésével adja meg, amely a következő információkat tartalmazza: a felhasználó első és utolsó neve; e-mail cím (E-mail); a felhasználó lakóhelye (ha szükséges); 3.3. A webhely védi az oldalak látogatásakor automatikusan továbbított adatokat: IP-cím; információk a cookie-król; információk a böngészőről; hozzáférési idő; hivatkozó (az előző oldal címe). 3.4. A fent nem említett egyéb személyes adatok (böngészési előzmények, használt böngészők, operációs rendszerek stb.) megbízható tárolás és nonproliferáció hatálya alá tartozik, kivéve a 2.6. pontban meghatározott eseteket. a jelen Adatvédelmi politika. 3.5. A Felhasználó Személyes adatainak feldolgozása határidő nélkül, bármilyen jogi módon történik, beleértve a személyes adatok információs rendszereit automatizálási eszközök használatával vagy anélkül. 3.7. A személyes adatok elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén az adminisztrációnak joga van arra, hogy ne tájékoztassa a Felhasználót a személyes adatok elvesztéséről vagy nyilvánosságra hozataláról. 3.8. A kormány nem teszi meg a szükséges szervezeti, műszaki intézkedéseket, hogy megvédje a Felhasználó személyes adatait a jogosulatlan, vagy a véletlen hozzáférés, pusztítás, módosítását, zárolását, másolás, terjesztés, valamint az egyéb illegális harmadik felek műveletek. 3.9. Az adminisztráció a Felhasználóval együtt minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a felhasználó személyes adatainak elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala által okozott veszteségeket vagy egyéb negatív következményeket. 4. A személyes adatok tárolásának és felhasználásának időtartama 4.1. A Felhasználó személyes adatait kizárólag elektronikus adathordozón tároljuk, és szigorúan a jelen Adatvédelmi Szabályzat 2. pontjában meghatározott célra használjuk fel. 4.2. A Felhasználó személyes adatait az oldal elektronikus adathordozóján határozatlan ideig tároljuk. 4.3. A Felhasználó személyes adatait a felhasználó kérésére vagy a webhely adminisztrátorának kezdeményezésére megsemmisítik anélkül, hogy megmagyaráznák az okokat a felhasználó által a webhely adminisztrációja által közzétett információk törlésével. 5. A felek jogai és kötelezettségei 5.1. A Felhasználónak joga van: 5.1.1. A Honlap használatához szükséges személyes adataik rendelkezésre bocsátásáról, valamint azok feldolgozásához való hozzájárulásáról ingyenes döntést hoz. 5.1.2. Frissítse, kiegészítse a megadott információkat a személyes adatokról ezen információk megváltoztatása esetén. 5.1.3. A Felhasználónak joga van az adminisztrációtól a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információk fogadására. A Felhasználónak joga van kérni az adminisztrációtól, hogy tisztázza személyes adatait, blokkolja vagy megsemmisítse azokat, ha a személyes adatok hiányosak, elavultak, pontatlanok, illegálisan beszerezhetők vagy nem szükségesek az adatkezelés meghatározott céljához, valamint a törvény által előírt intézkedések meghozatalához jogainak védelme érdekében. Ehhez elegendő értesíteni az adminisztrációt a megadott e-mail címen. 5.2. Az Adminisztráció köteles: 5.2.2. A személyes adatokkal és más felhasználói adatokkal kapcsolatban bizalmasságuk megmarad, kivéve azokat az eseteket, amikor a megadott adatok nyilvánosan hozzáférhetők. 5.2.2. A webhely adminisztrációjának joga van a Felhasználó Személyes adatainak továbbítására a Felhasználó hozzájárulása nélkül a következő személyek számára: ha az átutalás szükséges részeként a felhasználó használja a webhelyet. 5.2.4. A Bizalmas Információk titokban tartásának biztosítása érdekében ne tegye közzé a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül, valamint ne adja el, cserélje ki, tegye közzé vagy tegye közzé a felhasználó más lehetséges módon továbbított személyes adatait, kivéve a 2.6.pontot. a jelen Adatvédelmi politika. 5.2.5. Óvintézkedéseket kell tenni a felhasználó személyes adatainak titkosságának védelme érdekében az ilyen információk meglévő üzleti forgalomban való védelmére általában alkalmazott eljárásnak megfelelően. 5.2.6. Az érintett felhasználóval kapcsolatos személyes adatok blokkolása a felhasználó kérésének vagy kérésének pillanatától, törvényes képviselőjétől vagy a személyes adatok alanyainak jogainak védelmére felhatalmazott szervétől az ellenőrzés időtartamáig, hamis személyes adatok vagy jogellenes cselekmények azonosítása esetén. 6. A felek felelőssége 6.1. Az adminisztráció, amely nem teljesítette kötelezettségeit, felelős a felhasználó által a személyes adatok jogellenes felhasználásával kapcsolatban felmerült veszteségekért, kivéve a 2.6.bekezdésben előírt eseteket. és 4.2. a jelen Adatvédelmi politika. 6.2. A Bizalmas Információk elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén az adminisztráció nem felelős, ha ez a Bizalmas információ: A veszteség vagy nyilvánosságra hozatal előtt nyilvánossá vált. Egy harmadik féltől érkezett, mielőtt a Pecypca adminisztráció megkapta. A felhasználó beleegyezésével hozták nyilvánosságra. 6.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden információért (beleértve, de nem kizárólagosan: adatfájlok, szövegek stb.) , amelyhez a honlap részeként hozzáférhet, az ilyen információkat szolgáltató személy viseli. 6.5. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a webhely részeként megadott információk szellemi tulajdon tárgyát képezhetik, amelynek jogai védettek, és más felhasználókhoz, partnerekhez vagy hirdetőkhöz tartoznak, akik ezeket az információkat közzéteszik a webhelyen. 6.6. B a szöveges anyagok (cikkek, kiadványok, amelyek szabadon elérhetők a webhelyen), azok terjesztése megengedett, feltéve, hogy aktív linket adnak meg. 6.7. Az adminisztráció nem felelős a felhasználó számára semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a felhasználó a webhelyen található vagy azon keresztül továbbított információk vagy egyéb kommunikációs adatok törlésének, meghibásodásának vagy megőrzésének képtelensége miatt okozott. 6.8. Az adminisztráció nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, amely a következők miatt következett be: a webhely vagy az egyes szolgáltatások használata vagy képtelensége; a felhasználói kommunikációhoz való jogosulatlan hozzáférés; harmadik fél nyilatkozatai vagy viselkedése a webhelyen. 6.9. Az adminisztráció nem felelős a felhasználó által a webhelyen közzétett információért , beleértve, de nem kizárólagosan: szerzői jog által védett információk, a szerzői jog tulajdonosának kifejezett hozzájárulása nélkül. 7. Vitarendezés 7.1. Mielőtt a bírósághoz fordulna a felhasználó és az Adminisztráció közötti kapcsolatból eredő viták iránti keresettel, kötelező igény benyújtása (írásbeli javaslat vagy elektronikus ajánlat a vita önkéntes rendezéséről). 7.2. A követelés címzettje a követelés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül írásban vagy elektronikus úton értesíti a kérelmezőt a követelés ellenértékének eredményéről. 7.3. Ha nem születik megállapodás, a vitát megfontolásra nyújtják be a bírósághoz. 8. További feltételek 8.1. Az adminisztrációnak joga van a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítására a Felhasználó hozzájárulása nélkül. 8.2. Az új adatvédelmi szabályzat attól a pillanattól kezdve lép hatályba, amikor azt közzéteszik a webhelyen, kivéve, ha az adatvédelmi irányelv új verziója másként rendelkezik.